Programul privind casarea autovehiculelor uzate - Comuna Fundu Moldovei
18503
post-template-default,single,single-post,postid-18503,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-2.8,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Programul privind casarea autovehiculelor uzate

09:15 25 iulie in Alte anunțuri, Prima pagină
0 Comments

Primăria comunei FUNDU MOLDOVEI a semnat contractul de delegare cu Administraţia Fondulului pentru mediu aferent Programului privind casarea autovehiculelor uzate.

Conform contractului:

  • AFM va aloca UAT FUNDU MOLDOVEI suma de 120.000 lei, pentru casarea, radierea din circulaţie şi radierea din evidenţele fiscale a unui numar de 50 autovehicule uzate, în vederea acordării către beneficiari a stimulentelor pentru casare, în condiţiile prevăzute prin Ghidul de finanţare, denumit în contnuare ghid al Programului privind casarea autovehiculelor uzate, denumit în continuare Program;
  • Finanţarea se alocă în limita sumei de 120.000 lei, orice suplimentare fiind exclusă;
  • Stimulentul pentru finanţare acordat beneficiarului de către delegat (UAT FUNDU MOLDOVEI) pentru casarea şi radierea unui autovehicul uzat este în cuantum de 3.000 lei, din care 600 lei sunt sustnuţi din fonduri proprii ale delegatului şi 2.400 lei din finanţarea alocată din Fondul pentru mediu.
  • Simultan cu alocarea finanţării prevăzute mai sus, AFM împuterniceşte delegatul cu implementarea şi monitorizarea Programului pe raza de competenţă teritorială a acestuia.

Reamintim că solicitantul de finanţare trebuie să fie o persoană fizică cu domiciliul în comuna FUNDU MOLDOVEI şi să deţină un autovehicul uzat în proprietate, înmatriculat pe numele său ori în coproprietate de cel puţin 5 ani. De asemenea, nu trebuie să aibă datorii restante la bugetul de stat şi bugetul local, nu trebuie să fi obţinut deja finanţare prin alt program Rabla pentru acelaşi autovehicul şi nu trebuie să fie condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului.

Pentru a fi eligibil, autovehiculul trebuie să fie înregistrat în evidenţele fiscale ale comunei FUNDU MOLDOVEI şi să aibă o vechime de cel puţin 15 ani de la anul fabricaţiei. De asemenea, autovehiculul trebuie să aibă norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Perioada în care solicitanţii de finanţare de pe raza comunei FUNDU MOLDOVEI se vor putea înscrie pentru Programul privind casarea autovehiculelor uzate va fi făcută cunoscută prin aplicaţia pusă la dispoziţie de către AFM pe site-ul propriu – Link de acces: https://www.afm.ro/casare auto uzate.php

Administraţia Fondului pentru Mediu va furniza primăriei după finalizarea perioadei de înscriere, lista cu solicitanţii înscrişi, în limita sumei bugetate. După transmiterea respectvei liste, potenţialii beneficiari ai stmulentului de casare vor putea depune documentele justficatve în baza cărora administraţia locală va verifica eligibilitatea acestora, conform procedurii interne a primariei comunei FUNDU MOLDOVEI ce poate fi consultată accesând site-ul comunei.

Fișiere atașate

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.