Produs montan - Comuna Fundu Moldovei
14334
page-template-default,page,page-id-14334,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-2.8,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Produs montan

Pentru a beneficia de dreptul de utilizare amenţiunii de calitate facultative „produs montan”, produsul agroalimentar trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la
art. 31 di n Regulamentul (UE) nr. 1.151/2012, cele prevăzute de Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2014 şi cele prevăzute în prezenta procedură.

În vedere a dobândirii dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”, solicitantul depune o cerere, completată în conformitate cu
modelul din anexa nr. 1, la direcţia pentru agricultură judeţeană, situată pe raza judeţului în care îşi desfăşoară activitatea, însoţită de caietul de sarcini completat
conform modelului din anexa nr. 2, şi deschide Registrul special de autocontrol.

CE ESTE „PRODUSUL MONTAN”?

Mențiunea ”produs montam” este stabilită ca mențiune de calitate facultativă și este atribuită produselor destinate consumului uman, în cazul cărora:

 • materiile prime, dar și furajele pentru animalele de fermă provin din zonele montane;
 • în cazul produselor prelucrate, prelucrarea are loc, de asemenea, în zonele montane.

Potențialul pentru dezvoltarea produselor alimentare din zona de munte este foarte ridicat, deoarece acestea au calități deosebite legate de regiunea de origine, precum și de metodele tradiționale de producție și procesare.

CE PRODUSE POT OBȚINE DREPTUL DE UTILIZARE A MENȚIUNII DE CALITATE FACULTATIVĂ ”PRODUS MONTAN”

 1. Produse de origine animală
  (1) Produse obținute de la animale din zone montane și care sunt prelucrate în aceste zone.
  (2) Produse obținute din animale crescute cel puțin în ultimele două treimi ale vieții lor în zone montane, dacă produsele sunt prelucrate în aceste zone.
  (3) Produse obținute de la animale transhumante, crescute cel puțin o pătrime din viață în transhumanță și care au păscut pe pășuni din zone montane.
 2. Produse apicole, dacă albinele au colectat nectarul și polenul doar în zone montane.
 3. Produse de origine vegetală, doar dacă plantele sunt cultivate în zone montane.

Operațiuni de prelucrare în afara zonelor montane

Sacrificarea animalelor, tranșarea și dezosarea carcaselor pot avea loc în afara zonelor montane, cu condiția ca distanța față de zona montană în cauză să nu depășească 30 de km.

CINE ARE DREPTUL DE UTILIZARE A MENŢIUNII DE CALITATE FACULTATIVE „PRODUS MONTAN”?

Conform Ordinului Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale Nr.52/2017, cu modificările ulterioare, solicitanţii pot fi:

 • persoane fizice ce deţin atestat de producător eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014;
 • societăţi comerciale înmatriculate conform prevederilor Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990;
 • persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale înregistrate în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008;
 • cooperative agricole înregistrate în conformitate cu Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004 sau grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005;
 • societăţi cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;
 • obştile şi composesoratele înfiinţate în baza dispoziţiilor Legii nr. 1/2000;
 • asociaţii, fundaţii, federaţii ce desfăşoară activităţi agricole, constituite în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000.

ETAPELE DOBÂNDIRII DREPTULUI DE UTILIZARE A MENŢIUNII DE CALITATE FACULTATIVE „PRODUS MONTAN”

A. Solicitantul va depune documentaţia la sediul Direcţiei pentru agricultură judeţene (DAJ), situată pe raza judeţului în care işi desfăşoară activitatea, însoţit de caietul de sarcini completat şi deschide Registrul Special de Autocontrol (document obligatoriu completat de solicitatnt pentru toate unităţile de producţie).

B. Direcţia pentru agricultură judeţeană înregistrează cererile în Registrul de Control al Produselor Montane (document obligatoriu completat de către reprezentanţii Direcţiei pentru agricultură judeţene special desemnaţi în acest sens) şi verifică caietul de sarcini şi documentele anexate.

C. În cazul în care unitatea de producţie se află în zona montană, reprezentanţii Direcţiei pentru agricultură judeţene verifică caietul de sarcini.

D. Rezultatul verificărilor se înscrie în nota de constatare.

E. Personalul cu atribuţii din cadrul Agenţiei Zonei Montane emite decizia de acordare a dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentaţiei şi înregistrează produsul în Registru! Naţional al Produselor Montane, în vederea publicării acestuia pe site-ul oficial al Agenţiei Zonei Montane şi al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

CE TREBUIE SĂ CONŢINĂ CAIETUL DE SARCINI

Pentru a primi dreptul de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”, produsul trebuie să fie conform unui caiet de sarcini care se întocmeşte de către operatorul economic, conform Anexei nr. 2 din Ordinul 52/2017 cu modificările ulterioare. Acest document este elementul principal din cadrul documentației pe care un agent economic trebuie să o întocmească.

Caietul de sarcini trebuie să conţină:

A. Datele solicitantului plus următoarele documente:

– număr atestat de producător / număr înregistrare de la Registrul Comerţului;

– număr din Registrul Unic de Identificare;

– cod de exploataţie acordat de Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).

B. Tipul produselor care fac obiectul solicitării:

a) Produse de origine animală – procesate sau neprocesate.

Documente justificative borderou, avize carnet de comercializare, facturi fiscale, contracte, registru de ferma, după caz.

b) Produse de origine vegetală – procesate sau neprocesate.

native, ordin de deplasare în pastoral, inmgisUarea unităţii administrativ teritoriale cu amplasarea stupinei, după .

C. Descrierea metodelor şi tehnicilor de producere a produsului respectiv
D. Descrierea unităţilor de procesare

ETICHETAREA ȘI COMERCIALIZAREA PRODUSELOR MONTANE

Produsul montan se etichetează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1169 din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare.

Pe eticheta produselor montane înregistrate în Registrul Național ap Produselor Montane (RNPM) se inscripționează central, sub denumirea produsului, mențiunea de calitate facultativă ”produs montan” și poziția în registru.

Informații suplimentare puteți obține de la AGENȚIA NAȚIONALĂ A ZONEI MONTANE.

Adresa:

Str. Runc nr. 23, Vatra Dornei, județul Suceava

Cod poștal 725700

Telefon relații cu publicul:

Tel/fax: +40 230 375 036:

Email: secretariat@azm.gov.ro

Web: www.azm.gov.ro

AGENȚIA ZONEI MONTANE VATRA DORNEI