Anunț privind procedura de selecție a finanțărilor nerambursabile în anul 2023 - Comuna Fundu Moldovei
18321
post-template-default,single,single-post,postid-18321,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-2.8,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Anunț privind procedura de selecție a finanțărilor nerambursabile în anul 2023

11:47 28 februarie in Alte anunțuri
0 Comments

    Comuna Fundu Moldovei invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă pentru domeniile: cultură, sport, tineret şi învăţământ.
    1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură, sport, tineret şi învăţământ, pe anul 2023, este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
    2. Sursa de finanţare a contractului şi valoarea: bugetul local, 271.000 lei, defalcat pe domeniul cultură 60.000 lei, domeniul sport 25.000 lei, domeniul tineret 25.1 lei, domeniul învăţământ 161.000 lei.
    3. Durata proiectelor: până în data de 31.12.2023.
    4. Data – limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 9 martie 2023, ora 14.00. Se reduce termenul de depunere a proiectelor de la 30 de zile la 15 zile, conform art. 20 alin. (2) din Legea nr. 350/2005, cu scopul accelerării procedurii de selecţie, fundamentat pe necesitatea demarării proiectelor a căror întârziere ar aduce prejudicii persoanelor fizice şi juridice care solicită finanţarea.
    5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: comuna Fundu Moldovei, nr. 283, judeţul Suceava.
    6. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se vor face de către comisia de evaluare în data de 10 martie 2023, ora 10.00.

No Comments

Post A Comment