Adresa: str. Principală nr. 283, 727265 Fundu Moldovei, jud. Suceava

Tel.: 0371 505061 Fax: 0371 505074 Email:

Relieful și vegetația

18 April 2018
Relieful comunei este dominat de forme muntoase, brăzdate de văi pe firul cărora curg ape repezi, care nu au constituit un mediu prielnic pentru îndeletniciri agricole de mare amploare, astfel încât singurele culturi care au dat rezultate au fost şi au rămas culturile de cartofi şi plante furajere.
 
Flora şi fauna
Alături de rezervaţia geologică Clipa Triasică de la Pârâul Cailor, pe teritoriul localităţii au fost identificate şi multe elemente rare de floră şi faună.


Resurse

Resursele pe care se bazează potenţialul economic al comunei sunt numai resurse proprii (terenuri arabile, păşuni, fâneţe, păduri, produse animaliere şi vegetale).

Zootehnia

Principala ocupaţie a populaţiei este creşterea animalelor.

Pentru a se ajunge la un standard european de dezvoltare, la nivelul comunei Fundu Moldovei pot fi dezvoltate mai multe ferme zootehnice, existând în acest sens forţă de muncă necesară cât şi terenuri ce pot fi exploatate.

Silvicultură

Pădurile ocupă o suprafaţă de 10304 ha din teritoriul comunei Fundu Moldovei, acestea asigurând producţia de plante medicinale, fructe de pădure şi ciuperci.

Piscicultură

Zona este favorabilă pentru dezvoltarea pisciculturii(păstrăvării), element ce ajută şi la dezvoltarea serviciului turistic.