Adresa: str. Principală nr. 283, 727265 Fundu Moldovei, jud. Suceava

Tel.: 0371 505061 Fax: 0371 505074 Email:

Informații necesare pentru plata impozitelor și taxelor către bugetul local

18 April 2018
Comuna Fundu Moldovei oferă posibilitatea achitării impozitelor și taxelor locale prin două sisteme de plată online a impozitelor și taxelor locale, respectiv Globalpay și Sistemul National Electronic de Plată Online disponibil la adresa de internet ghiseul.ro, unde se pot efectua plăți ale impozitelor și taxelor locale prin intermediul cardului bancar.  Pentru mai multe informații referitoare la procedura de plată, disponibile în fișiere pdf sau tutoriale video, vă rugăm să accesați site-ul ghiseul.ro sau puteți descărca manualul de utilizare pentru contribuabili atașat mai jos.

Deasemenea, ca metodă alternativă, pentru a diversifica și ușura modalitățile de plată a impozitelor și taxelor locale, vă punem la dispoziție conturile de trezorerie în care pot fi virate sumele datorate la bugetul local, pentru fiecare categorie de impozit. Situația privind sumele datorate către bugetul local poate fi solicitată la adresa de e-mail fundumoldovei@prefecturasuceava.r.Vă rugăm ca în cadrul mesajului să ne transmiteți și datele Dumneavoastră de identificare pentru a vă putea transmite cu exactitate datele solicitate.

Datele de identificare pentru completarea Ordinului de plată sunt următoarele:
 
Beneficiar: COMUNA FUNDU MOLDOVEI
Cod de identificare fiscală: 4326760
Conturile de trezorerie sunt deschise la TREZORERIA MUNICIPIULUI CAMPULUNG MOLDOVENESC.
 
Conturile de trezorerie pentru plata impozitelor și taxelor locale de către persoanele juridice:

 Nr. crt.         Denumire impozit sau taxa locală
         Contul de trezorerie
1Impozit și taxa pe clădiriRO33TREZ5922107020102XXX 
2Impozit și taxa pe terenRO77TREZ5922107020202XXX 
3Impozit pe teren extravilanRO27TREZ5922107020203XXX 
4Impozit pe mijloace de transportRO52TREZ5922116020202XXX 
5Concesiuni, arenzi și închirieriRO49TREZ59221A300205XXXX 
6AmenziRO75TREZ59221A350201XXXX 
7Taxa salubrizare, pompieriRO34TREZ59221360206XXXXX 
8Apă menajeră RO21TREZ59221E330800XXXX
9Mijloace de transport cu masa peste 12 To                   RO55TREZ5925033XXX000687 
 
 
Conturile de trezorerie pentru plata impozitelor și taxelor locale de către persoanele fizice:
 
Nr. crt.         Denumire impozit sau taxa locală          Contul de trezorerie
1Impozit pe clădiri RO83TREZ5922107020101XXX 
2Impozit pe teren RO30TREZ5922107020201XXX 
3Impozit pe teren extravilan RO27TREZ5922107020203XXX 
4Impozit pe mijloace de transport RO05TREZ5922116020201XXX 
5Concesiuni, arenzi și închirieri RO49TREZ59221A300205XXXX 
6Amenzi RO75TREZ59221A350201XXXX
7Taxa salubrizare, pompieri 
RO34TREZ59221360206XXXXX
8 Apă menajeră RO21TREZ59221E330800XXXX
9Mijloace de transport cu masa peste 12 To                   RO55TREZ5925033XXX000687 

Fișiere atașate