Adresa: str. Principală nr. 283, 727265 Fundu Moldovei, jud. Suceava

Tel.: 0371 505061 Fax: 0371 505074 Email:

Cultură și învățământ

18 April 2018
Învăţământ
La ora actuală în comuna Fundu Moldovei îşi desfăşoară activitatea trei şcoli cu clasele I-VIII.
- Şcoala Generală "Dimitrie Gusti" Fundu Moldovei
- Şcoala Generală Botuş 
- Şcoala Generală -Traian Popovici-Colacu
În comună funcţionează cinci grădiniţe distribuite astfel: Fundu Moldovei, Colonie, Botuş, Colcu;


Cultură

Dotările destinate culturii în comuna Fundu Moldovei sunt amplasate în cele 3 sate principale, astfel:
Satul Fundu Moldovei cămin cultural - sală 300 locuri
- două biblioteci (una şcolară)
- o casă muzeu
- un monument al eroilor.
Satul Colacu

- cămin cultural - sală 150 locuri
- o bibliotecă şcolară
- un monument al eroilor
Satul Botuş

- sală 320 locuri
- o bibliotecă şcolară
- un monument al eroilor


Fundu Moldovei este o comună reprezentativă pentru zona de munte a Bucovinei, ca vatră etnofolclorică deosebit de interesantă, consemnată ca atare încă de la începutul secolului, când a fost aleasă, la îndemnul istoricului Ion Nistor, ca una din cele patru puncte de reper pentru cercetările sociologice întreprinse de

Dimitrie Gusti - primele de gen din România.

 
Fundu Moldovei este o regiune conservatoare, locuită de munteni, creatori şi păstrători ai unor forme proprii de viaţă materială şi spirituală; comuna atrage prin elemente de arhitectură tradiţională şi de civilizaţie a lemnului, prin viaţa păstorească şi prin celelalte ocupaţii, prin meşteşuguri, costum popular, obiceiuri, ceremonialuri, prin diversitatea coregrafică a jocurilor populare, repertoriul muzical, viaţa culturală în general.

Fundu Moldovei este locul unde activează ansamblul artistic "Arcanul", una din cele mai reprezentative formaţii artistice din Bucovina, atât ca "performanţe" - premii la festivaluri din Olanda, Irak, Polonia, Bulgaria, Germania, Ungaria, cât şi ca origini - înaintaşii celor de astăzi au dansat şi s-au bucurat de succes în 1908 la Viena şi în 1937, la Londra.

Fundu Moldovei este gazda Festivalului "Buna Vestire", festival de cântece şi poezii religioase ce se desfăşoară sub patronajul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor şi care are ca scop valorificarea tradiţiilor ortodoxe şi etalarea unor forme de artă populară.

Fundu Moldovei este locul unde se mai pot întâlni obiceiuri şi tradiţii, aşa cum în unele părţi le mai povestesc doar bătrânii: la momentele importante din viaţa omului - naştere, nuntă, înmormântare - şi la diferite date din calendar, în special la cele două mari sărbători: Paştele - impistritul ouălor, binecuvântarea bucatelor de la Slujba de Înviere - şi cele de iarnă, respectiv de Crăciun şi de Anul Nou - colinda; clopoţelul; buhaiul; jocurile cu măşti; capra şi cerbul; ursul; moşul şi baba; mirele şi mireasa; semănatul; teatrul popular; steaua, multe din acestea, datorită acurateţii filonului de folclor autentic, înregistrate şi aflate de ani buni în arhivele unor televiziuni din ţară şi străinătate.

Evenimente culturale cu caracter tradiţional:
Concurs de muzică religioasă ortodoxă "Buna Vestire";
Concurs de muzică instrumentală "Ilie Cazacu".

 
Culte

Lăcaşuri de cult existente:
Fundu Moldovei Biserica ortodoxă românească "Sf. Dimitrie"
Biserica romano-catolică
Monumentul eroilor

Colacu Biserica ortodoxă "Naşterea Maicii Domnului"
Biserica ortodoxă de lemn "Sf. Nicolae" - monument
Botuş Biserica ortodoxă "Pogorârea Sfântului Duh"
 Orata Mănăstirea Orata cu hramul Sf.Marie mare
Deluţ Capela ortodoxă cu hramul "Sfântul Ilie"
Braniştea Capela ortodoxă de la Lefe
Obcina Ursului Capela ortodoxă Arşiţa