Plată impozite și taxe - Comuna Fundu Moldovei
12712
page-template-default,page,page-id-12712,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-2.8,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Plată impozite și taxe

Ca metodă alternativă, pentru a diversifica și ușura modalitățile de plată a impozitelor și taxelor locale, vă punem la dispoziție conturile de trezorerie în care pot fi virate sumele datorate la bugetul local, pentru fiecare categorie de impozit. Situația privind sumele datorate către bugetul local poate fi solicitată la adresa de e-mail fundumoldovei@prefecturasuceava.ro. Vă rugăm ca în cadrul mesajului să ne transmiteți și datele Dumneavoastră de identificare pentru a vă putea transmite cu exactitate datele solicitate.

Datele de identificare pentru completarea Ordinului de plată sunt următoarele:

Beneficiar: COMUNA FUNDU MOLDOVEI

Cod de identificare fiscală: 4326760

Conturile de trezorerie sunt deschise la TREZORERIA MUNICIPIULUI CAMPULUNG MOLDOVENESC.

 

Conturile de trezorerie pentru plata impozitelor și taxelor locale de către persoanele juridice:

#          Denumire impozit sau taxa locală          Contul de trezorerie
1 Impozit și taxa pe clădiri RO33TREZ5922107020102XXX
2 Impozit și taxa pe teren RO77TREZ5922107020202XXX
3 Impozit pe teren extravilan RO27TREZ5922107020203XXX
4 Taxă judiciară de timbru RO09TREZ59221070203XXXXX
5 Impozit pe mijloace de transport RO52TREZ5922116020202XXX
6 Txă eliberare autorizație de construcție, certificat de urbanism RO31TREZ59221160203XXXXX
7 Concesiuni, arenzi și închirieri RO49TREZ59221A300530XXXX
8 Amenzi RO75TREZ59221A350102XXXX
9 Taxa salubrizare, pompieri RO34TREZ59221360206XXXXX
10 Apă menajeră RO21TREZ59221E330800XXXX
11 Mijloace de transport cu masa peste 12 To RO55TREZ5925033XXX000687

 

Conturile de trezorerie pentru plata impozitelor și taxelor locale de către persoanele fizice:
#          Denumire impozit sau taxa locală          Contul de trezorerie
1 Impozit pe clădiri RO83TREZ5922107020101XXX
2 Impozit pe teren RO30TREZ5922107020201XXX
3 Impozit pe teren extravilan RO27TREZ5922107020203XXX
4 Taxă judiciară de timbru RO09TREZ59221070203XXXXX
5 Impozit pe mijloace de transport RO05TREZ5922116020201XXX
6 Txă eliberare autorizație de construcție, certificat de urbanism RO31TREZ59221160203XXXXX
7 Concesiuni, arenzi și închirieri RO49TREZ59221A300530XXXX
8 Amenzi RO75TREZ59221A350201XXXX
9 Taxa salubrizare, pompieri
RO34TREZ59221360206XXXXX
10  Apă menajeră RO21TREZ59221E330800XXXX
11 Mijloace de transport cu masa peste 12 To RO55TREZ5925033XXX000687