Hotărâri Consiliu Local 2020 - Comuna Fundu Moldovei
14831
page-template-default,page,page-id-14831,page-child,parent-pageid-12603,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-2.8,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Hotărâri Consiliu Local 2020

Fișiere atașate

 • HCL nr. 18 din 30.03.2020 • 51 MB • 303 click
  07.04.2020

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Fundu Moldovei, județul Suceava, pe anul 2020
 • HCL nr. 19 din 30.04.2020 • 7 MB • 362 click
  23.06.2020

 • HCL nr. 20 din 30.04.2020 • 8 MB • 294 click
  23.06.2020

 • HCL nr. 21 din 30.04.2020 • 792 kB • 271 click
  23.06.2020

 • HCL nr. 22 din 30.04.2020 • 779 kB • 290 click
  23.06.2020

 • HCL nr. 23 din 20.05.2020 • 9 MB • 331 click
  23.06.2020

 • HCL nr. 24 din 20.05.2020 • 7 MB • 296 click
  23.06.2020

 • HCL nr. 25 din 20.05.2020 • 37 MB • 276 click
  23.06.2020

 • HCL nr. 26 din 20.05.2020 • 4 MB • 325 click
  23.06.2020

 • HCL nr. 17 din 30.03.2020 • 32 MB • 283 click
  07.04.2020

  Hotărâre privind validarea Dispoziției primarului comunei Fundu Moldovei nr. 26/11.03.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Fundu Moldovei, județul Suceava și bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2020
 • HCL nr. 16 din 30.03.2020 • 541 kB • 260 click
  07.04.2020

  Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al comunei Fundu Moldovei
 • HCL nr. 15 din 30.03.2020 • 16 MB • 277 click
  07.04.2020

  Hotărâre privind aprobarea achiziționării de către comuna Fundu Moldovei a imobilului teren în suprafață de 4018 m.p. situat în intravilanul comunei Fundu Moldovei
 • HCL nr. 14 din 30.03.2020 • 3 MB • 471 click
  07.04.2020

  Hotărâre de aprobare a Regulamentului privind implementarea formatului unic al modelului Card - legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap
 • HCL nr. 13 din 30.03.2020 • 845 kB • 266 click
  07.04.2020

  Hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României, de către Consiliul Local al comunei Fundu Moldovei, județul Suceava
 • HCL nr. 11 din 20.02.2020 • 20 MB • 270 click
  27.02.2020

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Fundu Moldovei, județul Suceava, pe anul 2020
 • HCL nr. 9 din 29.01.2020 • 2 MB • 351 click
  18.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea modificării unor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții din cadrul proiectului ”Reabilitare, modernizare, extindere și dotare cămin cultural Fundu Moldovei, comuna Fundu Moldovei”
 • HCL nr. 7 din 29.01.2020 • 453 kB • 262 click
  18.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă, persoanelor apte de muncă, beneficiare de ajutor social în anul 2020
 • HCL nr. 6 din 29.01.2020 • 378 kB • 263 click
  18.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea Programului anual privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al comunei Fundu Moldovei
 • HCL nr. 5 din 29.01.2020 • 20 MB • 282 click
  18.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea bugetului general al UAT Fundu Moldovei pe anul 2020
 • HCL nr. 4 din 09.01.2020 • 945 kB • 875 click
  18.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Scrisorii de Garanție Bancară în sumă de 1.050.528,85 lei emisă de CEC BANK SA, în vederea restituirii avansului acordat de Agenția Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru execuția proiectului de investiție ”Reabilitare, modernizare, extindere și dotare cămin cultural Fundu Moldovei, comuna Fundu Moldovei” Contract de finanțare nr. C0760CM00031513500236/01.03.2017
 • HCL nr. 3 din 09.01.2020 • 899 kB • 258 click
  18.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea utilizării definitive a sumei de 50.000 lei din excedentul anilor precedenți pentru acoperirea golurilor de casă ale bugetului local și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii
 • HCL nr. 2 din 09.01.2020 • 2 MB • 289 click
  18.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea utilizării definitive a sumei de 675.555,10 lei din excedentul anilor precedenți pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local și pentru acoperirea golurilor de casă ale secțiunii de funcționare a bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii
 • HCL nr. 1 din 09.01.2020 • 13 MB • 282 click
  18.02.2020

  Hotărâre privind validarea Dispoziției primarului comunei Fundu Moldovei nr. 144/20.12.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Fundu Moldovei, județul Suceava pe anul 2019