Hotărâri Consiliu Local 2019 - Comuna Fundu Moldovei
13805
page-template-default,page,page-id-13805,page-child,parent-pageid-12603,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-2.8,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Hotărâri Consiliu Local 2019

Fișiere atașate

 • HCL nr. 51 din 14.12.2019 • 21 MB • 298 click
  18.02.2020

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Fundu Moldovei, județul Suceava și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2019
 • HCL nr. 50 din 14.12.2019 • 3 MB • 292 click
  18.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al comunei Fundu Moldovei pe trimestrul IV al anului 2019
 • HCL nr. 49 din 27.11.2019 • 14 MB • 304 click
  18.02.2020

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Fundu Moldovei, județul Suceava pe anul 2019
 • HCL nr. 48 din 27.11.2019 • 6 MB • 409 click
  18.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă estimat a se recolta ]n anul 2020 din fondul forestier proprietate publică a comunei Fundu Moldovei și a modului de valorificare a materialului rezultat
 • HCL nr. 47 din 19.11.2019 • 16 MB • 302 click
  18.02.2020

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Fundu Moldovei, județul Suceava și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2019
 • HCL nr. 46 din 19.11.2019 • 5 MB • 325 click
  18.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al comunei Fundu Moldovei pe trimestrul III al anului 2019
 • HCL nr. 45 din 18.10.2019 • 4 MB • 368 click
  29.10.2019

  Hotărâre privind instrumentarea proiectului ”MODERNIZARE DRUM COMUNAL BOTUȘEL ÎN COMUNA FUNDU MOLDOVEI, JUDEȚUL SUCEAVA” ce va fi depus spre finanțare prin Ministerul Dezvoltării regionale și Administrației Publice
 • HCL nr. 44 din 18.10.2019 • 15 MB • 360 click
  29.10.2019

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Fundu Moldovei, județul Suceava și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2019
 • HCL nr. 42 din 18.10.2019 • 2 MB • 334 click
  29.10.2019

  Hotărâre privind stabilirea stațiilor pentru microbuzele școlare care transportă copii și elevii ce frecventează cursurile grădinițelor ți școlilor generale din Comuna Fundu Moldovei, Județul Suceava
 • HCL nr. 39 din 18.10.2019 • 807 kB • 326 click
  29.10.2019

  Hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase de pe trupul de pădure aparținând domeniului public al comunei Fundu Moldovei, aflat în administrarea Ocolului Silvic Breaza
 • HCL nr. 37 din 30.08.2019 • 223 kB • 313 click
  06.09.2019

  Hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase de pe trupul de pădure aparținând domeniului public al comunei Fundu Moldovei, aflat în administrarea Ocolului Silvic Breaza
 • HCL nr. 36 din 30.08.2019 • 13 MB • 317 click
  06.09.2019

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Fundu Moldovei, județul Suceava și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2019
 • HCL nr. 35 din 30.08.2019 • 473 kB • 322 click
  06.09.2019

  Hotărâre privind aprobarea achiziționării de către comuna Fundu Moldovei a imobilului teren în suprafață de 3433 mp și a contrucțiilor aferente în suprafață de 269 mp
 • HCL nr. 33 din 29.07.2019 • 271 kB • 312 click
  06.09.2019

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației - Studiu de fezabilitate, aferente obiectivului de investiții ”MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL - DELNIȚA ȘI ORATA - ÎN COMUNA FUNDU MOLDOVEI, JUDEȚUL SUCEAVA”
 • HCL nr. 32 din 29.07.2019 • 322 kB • 329 click
  06.09.2019

  Hotărâre privind aprobarea delegării serviciului public de salubrizare în comuna Fundu Moldovei, județul Suceava
 • HCL nr. 31 din 29.07.2019 • 2 MB • 340 click
  06.09.2019

  Hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a autoturismului Dacia Logan proprietate privată a comunei Fundu Moldovei
 • HCL nr. 30 din 29.07.2019 • 3 MB • 317 click
  06.09.2019

  Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al comunei Fundu Moldovei pe trimestrul II al anului 2019
 • HCL nr. 29 din 29.07.2019 • 229 kB • 321 click
  26.08.2019

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Fundu Moldovei, județul Suceava și bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2019
 • HCL nr. 28 din 19.07.2019 • 935 kB • 330 click
  06.09.2019

  Hotărâre privind aprobarea participării comunei Fundu Moldovei la realizarea proiectului Via Transilvanica
 • HCL nr. 27 din 24.06.2019 • 21 MB • 310 click
  26.08.2019

  Hotarâre privind organizarea serviciului public de salubrizare în comuna Fundu Moldovei, județul Suceava
 • HCL nr. 25 din 24.06.2019 • 643 kB • 340 click
  26.08.2019

  Hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase de pe trupurile de pădure aparținând domeniului public al comunei Fundu Moldovei, aflate în administrarea Ocolului Silvic Pojorâta și Ocolului Silvic Breaza
 • HCL nr. 24 din 24.06.2019 • 2 MB • 340 click
  26.08.2019

  Hotărâre privind aprobarea achiziționării de către comuna Fundu Moldovei a imobilului teren în suprafață de 12000 mp
 • HCL nr. 23 din 24.06.2019 • 714 kB • 326 click
  26.08.2019

  Hotărâre privind solicitarea trecerii bunului imobil - sistem de alimentare cu apă - Fundu Moldovei (stație captare râu Moldova, stație zonașă tratare a apei, conducte aducțiune Fundu Moldovei - Câmpulung Moldovenesc și stații de pompare și repompare) din domeniul public al județului Suceava în domeniul public al comunei Fundu Moldovei
 • HCL nr. 22 din 24.06.2019 • 34 MB • 300 click
  26.08.2019

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Fundu Moldovei, județul Suceava și bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2019
 • HCL nr. 21 din 19.04.2019 • 836 kB • 343 click
  26.08.2019

  Hotărâre privind acordul de participare în cadrul programului, de derulare a procedurilor de achiziție publică pentru achiziționarea sistemelor fotovoltaice finanțate în cadrul programului și de implementare și monitorizare a funcționării proiectelor
 • HCL nr. 20 din 19.04.2019 • 6 MB • 353 click
  26.08.2019

  Hotărâre privind stabilirea și aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2020
 • HCL nr. 19 din 19.04.2019 • 2 MB • 318 click
  26.08.2019

  Hotărâre privind scoaterea din evidența fiscală a persoanelor fizice și juridice aflate în stare de insolvență, decedate/radiate
 • HCL nr. 18 din 19.04.2019 • 6 MB • 341 click
  13.05.2019

  Hotărâre privind aprobarea procedurii de scutire de la plata majorărilor de întârziere și a penalităților aferente obligațiilor bugetare contând în impozite și taxe locale, redevențe și chirii datorate către bugetul local al comunei Fundu Moldovei de către persoanele fizice
 • HCL nr. 11 din 11.03.2019 • 4 MB • 364 click
  13.05.2019

  Hotărâre privind aprobarea UTILIZĂRII SUMEI DE 890.964,84 lei din excedentul anilor precedenți ca sursă de finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare
 • HCL nr. 10 din 28.02.2019 • 2 MB • 346 click
  13.05.2019

  Hotărâre privind actualizarea unor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, ÎN SATELE BOTUȘ ȘI COLACU DIN COMUNA FUNDU MOLDOVEI, JUDEȚUL SUCEAVA”
 • HCL nr. 9 din 28.02.2019 • 4 MB • 493 click
  13.05.2019

  Hotărâre privind actualizarea valorilor unor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”CONSTRUIRE POD PESTE RÂUL MOLDOVA ÎN SATUL COLACU, COMUNA FUNDU MOLDOVEI, JUDEȚUL SUCEAVA”
 • HCL nr. 7 din 28.02.2019 • 2 MB • 354 click
  13.05.2019

  Hotărâre de modificare a Hotărârii nr. 44/2014 privind aprobarea scutirii parțiale a beneficiarilor de la plata taxei pentru furnizarea apei potabile, în cazul constatării unor defecțiuni la sistemul de alimentare cu apă
 • HCL nr. 6 din 28.02.2019 • 4 MB • 346 click
  13.05.2019

  Hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări nerambursabile interne în valoare de 2.000.000 lei
 • HCL nr. 5 din 28.02.2019 • 3 MB • 334 click
  13.05.2019

  Hotărâre privind aprobarea Programului anual privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al comunei Fundu Moldovei
 • HCL nr. 4 din 28.02.2019 • 5 MB • 381 click
  13.05.2019

  Hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului general al comunei Fundu Moldovei pe anul 2018
 • HCL nr. 3 din 09.01.2019 • 4 MB • 329 click
  13.05.2019

  Hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă, persoanelor apte de muncă, beneficiare de ajutor social în anul 2019
 • HCL nr. 2 din 09.01.2019 • 4 MB • 349 click
  13.05.2019

  Hotărâre privind aprobarea utilizării definitive a sumei de 159564,01 lei din excedentul anilor precedenți pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare
 • HCL nr. 1 din 09.01.2019 • 5 MB • 406 click
  13.05.2019

  Hotărâre privind aprobarea funcționării unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Fundu Moldovei, județul Suceava, pentru anul școlar 2019 - 2020