Comuna Fundu Moldovei | Hotărâri Consiliu Local 2019
13805
page-template-default,page,page-id-13805,page-child,parent-pageid-12603,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.8,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.1,vc_responsive

Hotărâri Consiliu Local 2019

Fișiere atașate

 • HCL nr. 51 din 14.12.2019 • 21 MB • 62 click
  18.02.2020

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Fundu Moldovei, județul Suceava și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2019
 • HCL nr. 50 din 14.12.2019 • 3 MB • 53 click
  18.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al comunei Fundu Moldovei pe trimestrul IV al anului 2019
 • HCL nr. 49 din 27.11.2019 • 14 MB • 53 click
  18.02.2020

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Fundu Moldovei, județul Suceava pe anul 2019
 • HCL nr. 48 din 27.11.2019 • 6 MB • 67 click
  18.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă estimat a se recolta ]n anul 2020 din fondul forestier proprietate publică a comunei Fundu Moldovei și a modului de valorificare a materialului rezultat
 • HCL nr. 47 din 19.11.2019 • 16 MB • 52 click
  18.02.2020

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Fundu Moldovei, județul Suceava și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2019
 • HCL nr. 46 din 19.11.2019 • 5 MB • 58 click
  18.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al comunei Fundu Moldovei pe trimestrul III al anului 2019
 • HCL nr. 45 din 18.10.2019 • 4 MB • 112 click
  29.10.2019

  Hotărâre privind instrumentarea proiectului ”MODERNIZARE DRUM COMUNAL BOTUȘEL ÎN COMUNA FUNDU MOLDOVEI, JUDEȚUL SUCEAVA” ce va fi depus spre finanțare prin Ministerul Dezvoltării regionale și Administrației Publice
 • HCL nr. 44 din 18.10.2019 • 15 MB • 71 click
  29.10.2019

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Fundu Moldovei, județul Suceava și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2019
 • HCL nr. 42 din 18.10.2019 • 2 MB • 61 click
  29.10.2019

  Hotărâre privind stabilirea stațiilor pentru microbuzele școlare care transportă copii și elevii ce frecventează cursurile grădinițelor ți școlilor generale din Comuna Fundu Moldovei, Județul Suceava
 • HCL nr. 39 din 18.10.2019 • 807 kB • 78 click
  29.10.2019

  Hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase de pe trupul de pădure aparținând domeniului public al comunei Fundu Moldovei, aflat în administrarea Ocolului Silvic Breaza
 • HCL nr. 37 din 30.08.2019 • 223 kB • 73 click
  06.09.2019

  Hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase de pe trupul de pădure aparținând domeniului public al comunei Fundu Moldovei, aflat în administrarea Ocolului Silvic Breaza
 • HCL nr. 36 din 30.08.2019 • 13 MB • 75 click
  06.09.2019

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Fundu Moldovei, județul Suceava și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2019
 • HCL nr. 35 din 30.08.2019 • 473 kB • 72 click
  06.09.2019

  Hotărâre privind aprobarea achiziționării de către comuna Fundu Moldovei a imobilului teren în suprafață de 3433 mp și a contrucțiilor aferente în suprafață de 269 mp
 • HCL nr. 33 din 29.07.2019 • 271 kB • 87 click
  06.09.2019

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației - Studiu de fezabilitate, aferente obiectivului de investiții ”MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL - DELNIȚA ȘI ORATA - ÎN COMUNA FUNDU MOLDOVEI, JUDEȚUL SUCEAVA”
 • HCL nr. 32 din 29.07.2019 • 322 kB • 86 click
  06.09.2019

  Hotărâre privind aprobarea delegării serviciului public de salubrizare în comuna Fundu Moldovei, județul Suceava
 • HCL nr. 31 din 29.07.2019 • 2 MB • 78 click
  06.09.2019

  Hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a autoturismului Dacia Logan proprietate privată a comunei Fundu Moldovei
 • HCL nr. 30 din 29.07.2019 • 3 MB • 73 click
  06.09.2019

  Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al comunei Fundu Moldovei pe trimestrul II al anului 2019
 • HCL nr. 29 din 29.07.2019 • 229 kB • 85 click
  26.08.2019

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Fundu Moldovei, județul Suceava și bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2019
 • HCL nr. 28 din 19.07.2019 • 935 kB • 84 click
  06.09.2019

  Hotărâre privind aprobarea participării comunei Fundu Moldovei la realizarea proiectului Via Transilvanica
 • HCL nr. 27 din 24.06.2019 • 21 MB • 80 click
  26.08.2019

  Hotarâre privind organizarea serviciului public de salubrizare în comuna Fundu Moldovei, județul Suceava
 • HCL nr. 25 din 24.06.2019 • 643 kB • 91 click
  26.08.2019

  Hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase de pe trupurile de pădure aparținând domeniului public al comunei Fundu Moldovei, aflate în administrarea Ocolului Silvic Pojorâta și Ocolului Silvic Breaza
 • HCL nr. 24 din 24.06.2019 • 2 MB • 90 click
  26.08.2019

  Hotărâre privind aprobarea achiziționării de către comuna Fundu Moldovei a imobilului teren în suprafață de 12000 mp
 • HCL nr. 23 din 24.06.2019 • 714 kB • 85 click
  26.08.2019

  Hotărâre privind solicitarea trecerii bunului imobil - sistem de alimentare cu apă - Fundu Moldovei (stație captare râu Moldova, stație zonașă tratare a apei, conducte aducțiune Fundu Moldovei - Câmpulung Moldovenesc și stații de pompare și repompare) din domeniul public al județului Suceava în domeniul public al comunei Fundu Moldovei
 • HCL nr. 22 din 24.06.2019 • 34 MB • 71 click
  26.08.2019

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Fundu Moldovei, județul Suceava și bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2019
 • HCL nr. 21 din 19.04.2019 • 836 kB • 81 click
  26.08.2019

  Hotărâre privind acordul de participare în cadrul programului, de derulare a procedurilor de achiziție publică pentru achiziționarea sistemelor fotovoltaice finanțate în cadrul programului și de implementare și monitorizare a funcționării proiectelor
 • HCL nr. 20 din 19.04.2019 • 6 MB • 95 click
  26.08.2019

  Hotărâre privind stabilirea și aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2020
 • HCL nr. 19 din 19.04.2019 • 2 MB • 82 click
  26.08.2019

  Hotărâre privind scoaterea din evidența fiscală a persoanelor fizice și juridice aflate în stare de insolvență, decedate/radiate
 • HCL nr. 18 din 19.04.2019 • 6 MB • 111 click
  13.05.2019

  Hotărâre privind aprobarea procedurii de scutire de la plata majorărilor de întârziere și a penalităților aferente obligațiilor bugetare contând în impozite și taxe locale, redevențe și chirii datorate către bugetul local al comunei Fundu Moldovei de către persoanele fizice
 • HCL nr. 11 din 11.03.2019 • 4 MB • 116 click
  13.05.2019

  Hotărâre privind aprobarea UTILIZĂRII SUMEI DE 890.964,84 lei din excedentul anilor precedenți ca sursă de finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare
 • HCL nr. 10 din 28.02.2019 • 2 MB • 105 click
  13.05.2019

  Hotărâre privind actualizarea unor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, ÎN SATELE BOTUȘ ȘI COLACU DIN COMUNA FUNDU MOLDOVEI, JUDEȚUL SUCEAVA”
 • HCL nr. 9 din 28.02.2019 • 4 MB • 244 click
  13.05.2019

  Hotărâre privind actualizarea valorilor unor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”CONSTRUIRE POD PESTE RÂUL MOLDOVA ÎN SATUL COLACU, COMUNA FUNDU MOLDOVEI, JUDEȚUL SUCEAVA”
 • HCL nr. 7 din 28.02.2019 • 2 MB • 93 click
  13.05.2019

  Hotărâre de modificare a Hotărârii nr. 44/2014 privind aprobarea scutirii parțiale a beneficiarilor de la plata taxei pentru furnizarea apei potabile, în cazul constatării unor defecțiuni la sistemul de alimentare cu apă
 • HCL nr. 6 din 28.02.2019 • 4 MB • 95 click
  13.05.2019

  Hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări nerambursabile interne în valoare de 2.000.000 lei
 • HCL nr. 5 din 28.02.2019 • 3 MB • 94 click
  13.05.2019

  Hotărâre privind aprobarea Programului anual privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al comunei Fundu Moldovei
 • HCL nr. 4 din 28.02.2019 • 5 MB • 97 click
  13.05.2019

  Hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului general al comunei Fundu Moldovei pe anul 2018
 • HCL nr. 3 din 09.01.2019 • 4 MB • 99 click
  13.05.2019

  Hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă, persoanelor apte de muncă, beneficiare de ajutor social în anul 2019
 • HCL nr. 2 din 09.01.2019 • 4 MB • 106 click
  13.05.2019

  Hotărâre privind aprobarea utilizării definitive a sumei de 159564,01 lei din excedentul anilor precedenți pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare
 • HCL nr. 1 din 09.01.2019 • 5 MB • 110 click
  13.05.2019

  Hotărâre privind aprobarea funcționării unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Fundu Moldovei, județul Suceava, pentru anul școlar 2019 - 2020