Comuna Fundu Moldovei | Dispoziții ale primarului 2019
13910
page-template-default,page,page-id-13910,page-child,parent-pageid-12684,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.8,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.1,vc_responsive

Dispoziții ale primarului 2019

Fișiere atașate

 • Dispoziția nr. 111 din 11.10.2019 • 2 MB • 175 click
  29.10.2019

  Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al comunei Fundu Moldovei, Județul Suceava
 • Dispoziția nr. 109 din 02.10.2019 • 2 MB • 174 click
  29.10.2019

  Dispoziție privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pentru perioada 01.01.2019 - 30.09.2019 și a comisiei de casare și de clasare a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și materialelor
 • Dispoziția nr. 97 din 23.09.2019 • 615 kB • 164 click
  29.10.2019

  Dispoziție privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral
 • Dispoziția nr. 95 din 26.08.2019 • 3 MB • 176 click
  29.10.2019

  Dispoziție privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică având ca obiect Furnizare dotări pentru obiectivul de investiție ”Înființare trasee turistice în comuna Fundu Moldovei, județul Suceava”
 • Dispoziția nr. 93 din 14.08.2019 • 2 MB • 160 click
  29.10.2019

  Dispoziția privind numirea Comisiei pentru vânzarea prin licitație publică a autoturismului Dacia Logan, proprietate privată a comunei Fundu Moldovei, conform HCL nr. 31/2019 și a comisiei pentru soluționarea contestațiilor
 • Dispoziția nr. 88 din 23.07.2019 • 650 kB • 159 click
  29.10.2019

  Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al comunei Fundu Moldovei, Județul Suceava
 • Dispoziția nr. 87 din 18.07.2019 • 980 kB • 172 click
  29.10.2019

  Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al comunei Fundu Moldovei, Județul Suceava
 • Dispoziția nr. 85 din 01.07.2019 • 2 MB • 188 click
  29.10.2019

  Dispoziție privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiție ”Reparații capitale - Monumentul Eroilor comuna Fundu Moldovei, județul Suceava”
 • Dispoziția nr. 80 din 18.06.2019 • 678 kB • 162 click
  29.10.2019

  Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al comunei Fundu Moldovei, Județul Suceava
 • Dispoziția nr. 77 din 06.06.2019 • 6 MB • 205 click
  29.10.2019

  Dispoziție privind anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect Furnizare echipament de sonorizare, proiectare și sistem de videoproiecție pentru investiția ”Reabilitare, modernizare, extindere si dotare camin cultural sat Fundu Moldovei, comuna Fundu Moldovei”, cod CPV - 32000000-3 Ecipament radio, televiziune, comunicații, telecomunicații și articole conexe (Rev. 2), nr. anunț de participare simplificat SCN 1028155 din 22.11.2018
 • Dispoziția nr. 72 din 20.05.2019 • 2 MB • 134 click
  29.10.2019

  Dispoziție privind anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect Furnizare mobilier pentru investiția ”Reabilitare, modernizare, extindere si dotare camin cultural sat Fundu Moldovei, comuna Fundu Moldovei”, nr. anunț de participare simplificat SCN 1028153 din 22.11.2018
 • Dispoziția nr. 65 din 23.04.2019 • 650 kB • 180 click
  16.05.2019

  Dispoziție privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral
 • Dispoziția nr. 64 din 18.04.2019 • 713 kB • 180 click
  16.05.2019

  Dispoziție privind desemnarea domnului Ciumău Mihai, viceprimar, să exercite funcțiile primarului comunei Fundu Moldovei, Județul Suceava, pe perioada concediului de odihnă al acestuia
 • Dispoziția nr. 60 din 16.04.2019 • 2 MB • 197 click
  16.05.2019

  Dispoziție privind desemnarea domnului Ivanciuc Nelu, Șef Serviciu utilități publice, ca înlocuitor al reprezentantului Consiliului Local al comunei Fundu Moldovei, Județul Suceava
 • Dispoziția nr. 59 din 12.04.2019 • 730 kB • 185 click
  16.05.2019

  Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al comunei Fundu Moldovei, Județul Suceava
 • Dispoziția nr. 51 din 22.03.2019 • 662 kB • 176 click
  16.05.2019

  Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al comunei Fundu Moldovei, Județul Suceava
 • Dispoziția nr. 50 din 21.03.2019 • 2 MB • 184 click
  16.05.2019

  Dispoziție privind constituirea comisiilor de concurs și soluționare a contestațiilor, pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier II, în cadrul compartimentului urbanism și administrativ, organizat în data de 22 aprilie 2019
 • Dispoziția nr. 49 din 11.03.2019 • 2 MB • 184 click
  16.05.2019

  Dispoziție privind modificarea sediului secției de votare nr. 330 din satul Colacu, comuna Fundu Moldovei, județul Suceava
 • Dispoziția nr. 47 din 07.03.2019 • 2 MB • 178 click
  16.05.2019

  Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al comunei Fundu Moldovei, Județul Suceava
 • Dispoziția nr. 46 din 05.03.2019 • 3 MB • 234 click
  16.05.2019

  Dispoziție privind anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect Furnizare extinctoare pentru investiția ”Reabilitare, modernizare, extindere si dotare camin cultural sat Fundu Moldovei, comuna Fundu Moldovei”, cod CPV - 35111300-8-3 Extinctoare (Rev. 2), nr. anunț de participare simplificat SCN 1028145 din 22.11.2018
 • Dispoziția nr. 45 din 04.03.2019 • 2 MB • 172 click
  16.05.2019

  Dispoziție privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pentru perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 și a comisiei de casare și de clasare a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și materialelor
 • Dispoziția nr. 44 din 28.02.2019 • 2 MB • 185 click
  16.05.2019

  Dispoziție privind actualizarea Unității Locale de Sprijin pentru combaterea bolilor la nivelul comunei Fundu Moldovei, județul Suceava
 • Dispoziția nr. 43 din 28.02.2019 • 2 MB • 178 click
  16.05.2019

  Dispoziția privind numirea Comisiei de recepție la predarea-primirea utilajului tractor și accesorii/echipamente, achiziționat în cadrul obiectivului de investiție ”Achiziție tractor în vederea întreținerii domeniului public al comunei Fundu Moldovei, județul Suceava”
 • Dispoziția nr. 38 din 26.02.2019 • 5 MB • 348 click
  16.05.2019

  Dispoziție privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică având ca obiect Furnizare aplicație și 7 hărți descărcabile obiectivul de investiție ”Înființare trasee turistice în comuna Fundu Moldovei, județul Suceava”
 • Dispoziția nr. 37 din 232.02.2019 • 750 kB • 200 click
  16.05.2019

  Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al comunei Fundu Moldovei, Județul Suceava
 • Dispoziția nr. 34 din 31.01.2019 • 2 MB • 183 click
  16.05.2019

  Dispoziție privind acordarea indemnizației de hrană pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Fundu Moldovei, județul Suceava
 • Dispoziția nr. 33 din 18.01.2019 • 5 MB • 477 click
  16.05.2019

  Dispoziție privind constituirea comisiei de identificare, evaluare și constatare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul comunei Fundu Moldovei
 • Dispoziția nr. 1 din 03.01.2019 • 694 kB • 168 click
  16.05.2019

  Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al comunei Fundu Moldovei, Județul Suceava