Radu Cristian BURDUHOS - Comuna Fundu Moldovei
1
archive,author,author-radu_cristian,author-1,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-2.8,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Author: Radu Cristian BURDUHOS

Anunț licitație deschisa Asociația de dezvoltare intercomunitară gaz Pojorâta — Fundu Moldovei

14:16 10 aprilie in Achiziții, Prima pagină
0 Comments

Anunț licitație deschisa Asociația de dezvoltare intercomunitară gaz Pojorâta — Fundu Moldovei   Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax si adresa de e-mail ale autorității contractante: Asociația de dezvoltare intercomunitară gaz Pojorâta — Fundu Moldovei, Pojorâta, strada Putna nr. 21 , et. 1, ap....

Anunț achiziție Servicii de catering – pachet alimentar pentru Școala Gimnazială ”Dimitrie Gusti”, comuna Fundu Moldovei

10:14 20 martie in Achiziții, Prima pagină
0 Comments

COMUNA FUNDU MOLDOVEI vă invită să depuneți ofertă în scopul atribuirii contractului de achiziție publică pentru Servicii de catering - pachet alimentar pentru Școala Gimnazială ”Dimitrie Gusti”, comuna Fundu Moldovei, în cadrul Programului Național ”Masă sănătoasă”, anul 2024. Dată adăugare: 20.03.2024; Dată limită de depunere a ofertelor:...

Anunț privind procedura de selecție a finanțărilor nerambursabile în anul 2024

15:25 27 februarie in Alte anunțuri, Prima pagină
0 Comments

    Comuna Fundu Moldovei invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă pentru domeniile: cultură, sport, tineret şi învăţământ. 1....

Programul anual privind regimul finanțărilor nerambursabile în anul 2024

11:33 27 februarie in Alte anunțuri, Prima pagină
0 Comments

În baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, aprobată cu modificările și completările ulterioare, Comuna Fundu Moldovei face cunoscute domeniile pentru care acordă finanțări nerambursabile pentru anul în execuție financiară 2024.     Domeniile pentru care...

Anunț privind prelungirea sesiunii de înscriere a persoanelor fizice în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local

09:48 31 august in Alte anunțuri, Prima pagină
0 Comments

Persoanele fizice se pot înscrie în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local până pe 29 septembrie 2023, ora 23:59 sau până la epuizarea bugetului alocat fiecărei unități administrativ-teritoriale (UAT).” Instrucțiunile privind înscrierea persoanelor fizice în cadrul Programului privind privind casarea autovehiculelor uzate –...

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

12:58 01 august in Alte anunțuri, Prima pagină
0 Comments

OCPI Suceava, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 91, 97, 104, 105 și 107, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice,conform ari 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996. republicată, cu modificările și...

Programul privind casarea autovehiculelor uzate

09:15 25 iulie in Alte anunțuri, Prima pagină
0 Comments

Primăria comunei FUNDU MOLDOVEI a semnat contractul de delegare cu Administraţia Fondulului pentru mediu aferent Programului privind casarea autovehiculelor uzate. Conform contractului: AFM va aloca UAT FUNDU MOLDOVEI suma de 120.000 lei, pentru casarea, radierea din circulaţie şi radierea din evidenţele fiscale a unui numar de...