Adresa: str. Principală nr. 283, 727265 Fundu Moldovei, jud. Suceava

Tel.: 0371 505061 Fax: 0371 505074 Email:

Programul anual privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul local al Comunei Fundu Moldovei

08 March 2019
Comuna Fundu Moldovei aduce la cunoştinţa celor interesaţi faptul că în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 1) ale Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice şi a Regulamentului de finanţare nerambursabilă din bugetul Comunei Fundu Moldovei, prin Hotărârea nr. 5/28.02.2019 a Consiliului Local al Comunei Fundu Moldovei, a aprobat Programul anual privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul local al Comunei Fundu Moldovei, aferent anului 2019, în baza căruia se vor finanţa proiecte din domeniile cultural, sportiv, şi tineret. Suma alocată pentru anul 2019 este de 70 mii lei, defalcată pe domenii de finanţare după cum urmează:

1) Activităţi sportive 26 mii lei;
2) Programe culturale 30 mii lei;
3) Tineret 14 mii lei