Anunț privind acordarea de finanțări nerambursabile 2019 - Comuna Fundu Moldovei
12459
post-template-default,single,single-post,postid-12459,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-2.8,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Anunț privind acordarea de finanțări nerambursabile 2019

08:58 20 martie in Alte anunțuri
0 Comments

Anunț privind acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte și acțiuni din domeniile cultural, sportiv și tineret

Comuna Fundu Moldovei anunță acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte și acțiuni din domeniile cultural, sportiv şi tineret, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Legea nr. 350/2005.
    – Reglementări legale: Legea nr. 350/2005, art. 16, alin. (1) şi art. 20 alin. (2), actualizată, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, H.C.L. nr. 57 din 30.10.2015, privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local. Având în vedere faptul că bugetul local pe anul 2019 şi programul anual al finanţărilor nerambursabile au fost aprobate în data de 28.02.2019, neaplicarea accelerării procedurii de selecţie a ofertelor ar împiedica implementarea proiectelor în timp util.
    Alocaţia financiară directă din fonduri publice se acordă în vederea desfăşurării de către persoanele fizice sau persoanele juridice fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit, care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public general, regional sau local.
    Bugetul alocat programului este publicat în programul anual de finanţare fonduri nerambursabile. Finanţarea asigurată de Consiliul local va fi de maximum 90% din bugetul total al proiectului. Suma totală alocată este de 70 mii lei, din care: 30 mii lei – activităţi culturale, 14 mii lei – activităţi tineret, 26 mii lei – activităţi sportive.
    Proiectele din domeniile cultural, sportiv şi tineret depuse spre a fi selectate vor contribui la dezvoltarea socială, sprijinirea dezvoltării sectoarelor cultură, sport, educaţie, cercetare, coeziune socială.
    Acţiunile eligibile trebuie să se deruleze conform Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local şi conform contractului de finanţare nerambursabilă încheiat între autoritatea finanţatoare şi beneficiari.
    Data – limită pentru depunerea proiectelor de finanţare nerambursabilă este 25.03.2019, ora 14.00, la registratura Primăriei. Nu se vor accepta completări la dosarele proiectelor depuse, decât cele solicitate de comisia de evaluare. Evaluarea şi selecţia dosarelor depuse se vor efectua în data de 26.03.2019, ora 14.00 şi se vor face în ordinea punctajului obţinut de către fiecare solicitant, în limita bugetului alocat.
    Soluţionarea contestaţiilor se va face în data de 27.03.2019, ora 10.00.

No Comments

Post A Comment