Anunț privind acordarea de finanțări nerambursabile – 2020 - Comuna Fundu Moldovei
14807
post-template-default,single,single-post,postid-14807,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-2.8,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Anunț privind acordarea de finanțări nerambursabile – 2020

11:25 11 februarie in Alte anunțuri
0 Comments

Comuna Fundu Moldovei anunță acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte și acțiuni din domeniile cultural, sportiv, și tineret, în conformitate cu prevederile alin. 1) art. 16 din Legea 350/2005. – Reglementări legale: Legea 350/2005 art. 16 alin. 1) și art. 20 alin. 2), actualizata privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, Hotărârea Consiliului Local nr. 57 din 30.10.2015, privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local. Sumele aferente finanțărilor nerambursabile au fost aprobate prin bugetul local pe anul 2020 și programul anual al finanțărilor nerambursabile, aprobate în data de 29.01.2020. – Alocația financiară directă din fonduri publice se acordă în vederea desfășurării de către persoanele fizice sau persoanele juridice fără scop patrimonial a unor activități nonprofit, care să contribuie la realizarea unor acțiuni sau programe de interes public general, regional sau local. – Bugetul alocat programului este publicat în programul anual de finanțare fonduri nerambursabile. Finanțarea asigurată de Consiliul Local va fi de maxim 90% din bugetul total al proiectului. Suma totală alocată este de 70 mii lei, din care: 30 mii lei – activități culturale, 14 mii lei – activități tineret, 26 mii lei – activități sportive. – Proiectele din domeniile cultural, sportiv și tineret depuse spre a fi selectate vor contribui la dezvoltarea socială, sprijinirea dezvoltării sectoarelor cultura, sport, educație, cercetare, coeziune socială. – Acțiunile eligibile trebuie să se deruleze conform Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local și conform contractului de finanțare nerambursabilă încheiat între autoritatea finanțatoare și beneficiari. – Data limită pentru depunerea proiectelor de finanțare nerambursabilă este 19.03.2020 ora 12.00, la registratura Primăriei. Nu se vor accepta completări la dosarele proiectelor depuse, decât cele solicitate de comisia de evaluare. Evaluarea și selecția dosarelor depuse se va efectua în data de 20.03.2020 ora 14.00, și se va face în ordinea punctajului obținut de către fiecare solicitant, în limita bugetului alocat. Soluționarea contestațiilor se va face în data de 23.03.2020 ora 10.00. – Informații suplimentare despre procedura de selecție și documentele necesare în vederea înscrierii sunt disponibile pe site-ul autorității finanțatoare fundumoldovei.ro, secțiunea Anunțuri.

No Comments

Post A Comment