Programul anual al finanțărilor nerambursabile 2018

Comuna Fundu Moldovei anunță acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte și acțiuni din domeniile cultural, sportiv, și tineret, în conformitate cu prevederile alin. 1) art. 16 din Legea 350/2005. - Reglementări legale: Legea 350/2005 art. 16 alin. 1) și art. 20 alin. 2), actualizata privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, HCL nr. 57 din 30.10.2015, privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local. Având în vedere faptul că bugetul local pe anul 2018 și programul anual al finanțărilor nerambursabile au fost aprobate în data de 12.02.2018, neaplicarea accelerării procedurii de selecție a ofertelor ar împiedica implementarea proiectelor în timp util. - Alocația financiară directă din fonduri publice se acordă în vederea desfășurării de către persoanele fizice sau persoanele juridice fără scop patrimonial a unor activități nonprofit, care să contribuie la realizarea unor acțiuni sau programe de interes public general, regional sau local. - Bugetul alocat programului este publicat în programul anual de finanțare fonduri nerambursabile. Finanțarea asigurată de Consiliul Local va fi de maxim 90% din bugetul total al proiectului. Suma totală alocată este de 69 mii lei, din care: 28 mii lei - activități culturale, 14 mii lei - activități tineret, 27 mii lei - activități sportive. - Proiectele din domeniile cultural, sportiv și tineret depuse spre a fi selectate vor contribui la dezvoltarea socială, sprijinirea dezvoltării sectoarelor cultura, sport, educație, cercetare, coeziune socială. - Acțiunile eligibile trebuie să se deruleze conform Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local și conform contractului de finanțare nerambursabilă încheiat între autoritatea finanțatoare și beneficiari. - Data limită pentru depunerea proiectelor de finanțare nerambursabilă este 16.03.2018 ora 14.00, la registratura Primăriei. Nu se vor accepta completări la dosarele proiectelor depuse, decât cele solicitate de comisia de evaluare. Evaluarea și selecția dosarelor depuse se va efectua în data de 19.03.2018 ora 12.00, și se va face în ordinea punctajului obținut de către fiecare solicitant, în limita bugetului alocat. Soluționarea contestațiilor se va face în data de 20.03.2018 ora 16.00. - Informații suplimentare despre procedura de selecție și documentele necesare în vederea înscrierii sunt disponibile pe site-ul autorității finanțatoare www.fundumoldovei.ro, secțiunea Anunțuri.

Download fisier atasat: IMG_0004.pdf