Protectia datelor cu caracter personal

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice COMUNA FUNDU MOLDOVEI are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: creşterii nivelului de colectare taxelor şi impozitelor la bugetul local și facilitării accesului persoanelor fizice şi juridice la informaţii deţinute de instituţiile publice semnatare.
Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu.
Refuzul dvs. determină imposibilitatea exercitării atribuțiilor în conformitate cu prevederile art. 236 din Codul de procedură fiscală. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de COMUNA FUNDU MOLDOVEI?
 
DA   NU 
 
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la serviciul de impozite și taxe locale. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.