Proiecte de investiţii finalizate si în derulare

CAP. I. PROIECTE FINALIZATE IN PERIOADA 2008 - 2014.

 

Nr. crt. Denumire obiectiv Sursa de finantare Stadiu implementare
1 ASFALTARE 0.9 KM. DRUM COMUNAL PARAUL CAILOR, COMUNA FUNDU MOLDOVEI COMUNA FUNDU MOLDOVEI FINALIZAT
2 CONSTRUIRE GRUP SANITAR SCOALA BOTUS, SAT BOTUS, COMUNA FUNDU MOLDOVEI COMUNA FUNDU MOLDOVEI FINALIZAT
3 EXTINDERE RETEA ELECTRICA DE JOASA TENSIUNE COLONIE, SAT FUNDU MOLDOVEI COMUNA FUNDU MOLDOVEI FINALIZAT
4 RECONSTRUIRE POD PARAUL PRELUCA, SAT BOTUS, COMUNA FUNDU MOLDOVEI COMUNA FUNDU MOLDOVEI FINALIZAT
5 REABILITARE DRUM COMUNAL DELUT, SAT BOTUS, COMUNA FUNDU MOLDOVEI BANCA MONDIALA + GUVERNUL ROMANIEI + COMUNA FUNDU MOLDOVEI FINALIZAT
6 REABILITARE CAMIN CULTURAL COLACU, SAT COLACU, COMUNA FUNDU MOLDOVEI BANCA MONDIALA + GUVERNUL ROMANIEI + COMUNA FUNDU MOLDOVEI FINALIZAT
7 REABILITARE SI EXTINDERE RETEA ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA FUNDU MOLDOVEI GUVERNUL ROMANIEI + COMUNA FUNDU MOLDOVEI FINALIZAT
8 MODERNIZARE DRUM COMUNAL PRELUCA, SAT BOTUS, COMUNA FUNDU MOLDOVEI GUVERNUL ROMANIEI + COMUNA FUNDU MOLDOVEI FINALIZAT
9 REABILITARE SCOALA "TRAIAN POPOCICI" DIN SATUL COLACU, COMUNA FUNDU MOLDOVEI BANCA MONDIALA + COMUNA FUNDU MOLDOVEI FINALIZAT
10 REABILITARE SCOALA "DIMITRIE GUSTI" DIN SATUL FUNDU MOLDOVEI BANCA MONDIALA + GUVERNUL RAMANIEI + COMUNA FUNDU MOLDOVEI FINALIZAT
11 REABILITARE DISPENSAR UMAN COMUNA FUNDU MOLDOVEI BANCA MONDIALA + GUVERNUL ROMANIEI + COMUNA FUNDU MOLDOVEI FINALIZAT
12 AMENAJARE PARC IN SATUL COLACU, COMUNA FUNDU MOLDOVEI COMUNA FUNDU MOLDOVEI FINALIZAT
13 PARC SI MONUMENT AL EROILOR IN SATUL COLACU, COMUNA FUNDU MOLDOVEI COMUNA FUNDU MOLDOVEI FINALIZAT
14 PARC IN ZONA EXPLOATARII MINIERE COMUNA FUNDU MOLDOVEI COMUNA FUNDU MOLDOVEI FINALIZAT
15 AMENAJARE PARC SI ALEI PIETONALE IN ZONA BLOCURI SAT FUNDU MOLDOVEI COMUNA FUNDU MOLDOVEI FINALIZAT
16 AMENAJARE POARTA TRADITIONALA, PARCARE SI SPATII VERZI LA INTRAREA IN COMUNA COMUNA FUNDU MOLDOVEI FINALIZAT
17 MODERNIZARE BAZA SPORTIVA SCOALA BOTUS, COMUNA FUNDU MOLDOVEI COMUNA FUNDU MOLDOVEI FINALIZAT
18 CONSTRUIRE DIG APARARE DE MAL PARAUL TIMAN-ROBU, COMUNA FUNDU MOLDOVEI COMUNA FUNDU MOLDOVEI FINALIZAT
19 EXTINDERE RETEA ELECTRICA JOASA TENSIUNE IN COLONIE, COMUNA FUNDU MOLDOVEI COMUNA FUNDU MOLDOVEI FINALIZAT
20 RECONSTRUIRE POD PARAUL PRELUCA, SAT BOTUS, COMUNA FUNDU MOLDOVEI COMUNA FUNDU MOLDOVEI FINALIZAT
21 ACHIZITIONARE BULDOEXCAVATOR COMUNA FUNDU MOLDOVEI FINALIZAT
22 REFACERE POD PARAUL TIMAN (STADION), SAT FUNDU MOLDOVEI, COMUNA FUNDU MOLDOVEI COMUNA FUNDU MOLDOVEI FINALIZAT

 

CAP. II. PROIECTE DE INVESTITII PROPUSE A FI REALIZATE IN PERIOADA 2015-2016.

 

Nr. crt. Denumire obiectiv Sursa de finantare Stadiu implementare
1 ALIMENTARE CU APA IN COMUNA FUNDU MOLDOVEI GUVERNUL ROMANIEI + COMUNA FUNDU MOLDOVEI FINALIZAT
2 REFACERE PODURI SI PODETE PE PARAUL COLACU GUVERNUL ROMANIEI + COMUNA FUNDU MOLDOVEI FINALIZAT
3 ELABORARE PLAN URBANISTIC GENERAL (PUG), AL COMUNEI FUNDU MOLDOVEI COMUNA FUNDU MOLDOVEI FINALIZAT
4 ACHIZITIONARE AUTOBASCULANTA COMUNA FUNDU MOLDOVEI FINALIZAT
5 ASFALTARE 0,75 KM. DRUM COMUNAL BOTUSEL, SAT BOTUS, COMUNA FUNDU MOLDOVEI COMUNA FUNDU MOLDOVEI INVESTITIE IN CURS
6 ASFALTARE 1.0 KM DRUM COMUNAL ORATA, SAT BOTUS, COMUNA FUNDU MOLDOVEI COMUNA FUNDU MOLDOVEI INVESTITIE IN CURS
7 ASFALTARE 0,48 KM DRUM COMUNAL COLACU (LANGA APA), SAT COLACU, COMUNA FUNDU MOLDOVEI COMUNA FUNDU MOLDOVEI FINALIZAT
8 ASFALTARE 0,65 KM DRUM COMUNAL PARAUL COLACU, SAT COLACU, COMUNA FUNDU MOLDOVEI COMUNA FUNDU MOLDOVEI FINALIZAT
9 ASFALTARE 1.7 KM DRUM COMUNAL TIMAN, SAT FUNDU MOLDOVEI, COMUNA FUNDU MOLDOVEI COMUNA FUNDU MOLDOVEI FINALIZAT
10 ASFALTARE 1.25 KM DRUM COMUNAL ARSANEASA, SAT FUNDU MOLDOVEI, COMUNA FUNDU MOLDOVEI COMUNA FUNDU MOLDOVEI INVESTITIE IN CURS
11 ASFALTARE 0,26 KM DRUM COMUNAL ROBU, SAT FUNDU MOLDOVEI, COMUNA FUNDU MOLDOVEI COMUNA FUNDU MOLDOVEI FINALIZAT
12 AMENAJARE 0,96 KM TROTUARE DJ175, SAT FUNDU MOLDOVEI, COMUNA FUNDU MOLDOVEI COMUNA FUNDU MOLDOVEI FINALIZAT
13 AMENAJARE 0,21 KM TROTUARE TIMAN, SAT FUNDU MOLDOVEI, COMUNA FUNDU MOLDOVEI COMUNA FUNDU MOLDOVEI FINALIZAT
14 REABILITARE CAMIN CULTURAL BOTUS FONDURI EUROPENE + COMUNA FUNDU MOLDOVEI FINALIZAT
15 CONSTRUIRE TERENURI DE SPORT, SATELE FUNDU MOLDOVEI SI COLACU FONDURI EUROPENE + COMUNA FUNDU MOLDOVEI FINALIZAT
16 DOTARI CAMIN CULTURAL COLACU FONDURI EUROPENE + COMUNA FUNDU MOLDOVEI FINALIZAT
17 REPARATII CAPITALE SEDIU ADMINISTRATIV PRIMARIE COMUNA FUNDU MOLDOVEI INVESTITIE IN CURS
18 DOTARI SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE GUSTI" FUNDU MOLDOVEI FONDURI EUROPENE + COMUNA FUNDU MOLDOVEI FINALIZAT
19 DOTARI CAMIN CULTURAL BOTUS FONDURI EUROPENE + COMUNA FUNDU MOLDOVEI FINALIZAT
20 PROMOVAREA OBIECTIVELOR TURISTICE, COMUNA FUNDU MOLDOVEI FONDURI EUROPENE + COMUNA FUNDU MOLDOVEI FINALIZAT 
21 CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU DOUĂ GRUPE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ DIMITRIE GUSTI  FONDURI EUROPENE + COMUNA FUNDU MOLDOVEI  INVESTITIE IN CURS
22 REPARAȚII ȘI ÎNLOCUIRE ACOPERIȘ ȘCOALA GIMNAZIALĂ DIMITRIE GUSTI  COMUNA FUNDU MOLDOVEI  INVESTITIE IN CURS
23 INLOCUIRE CENTRALA TERMICA LA SCOALA COLACU, COMUNA FUNDU MOLDOVEI, JUDEȚUL SUCEAVA  COMUNA FUNDU MOLDOVEI  INVESTITIE IN CURS
24 GRUP SANITAR GRĂDINIȚA BOTUȘ  COMUNA FUNDU MOLDOVEI  INVESTITIE IN CURS
25 REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE CAMIN CULTURAL SAT FUNDU MOLDOVEI, COMUNA FUNDU MOLDOVEI  FONDURI EUROPENE + COMUNA FUNDU MOLDOVEI  INVESTITIE IN CURS