Dotări

Baza materiala a scolii s-a imbunatatit considerabil in ultimii ani.
Resursele materiale care fac posibilă o educatie de calitate sunt următoarele:
* 4 săli de grupă la grădiniță
* 17 săli de clasă (care sunt și cabinete)
* 1 laborator de chimie
* 3 laboratoare de informatică
* 3 biblioteci şcolare
* cabinet de consiliere şcolară
* 2 centrale termice
* bază sportivă modernă compusă din:
   - 3 săli de sport
   - 3 terenuri de sport
   - 2 instalatii de iluminat pe timp de noapte( nocturna)
   - 2 surse de energie alternativă( panouri solare)
* 4 grupuri sanitare
* Mobilier si material specific pentru clasa pregatitoare
 

ECHIPAMENTE


Tehnică de calcul:
   reţea de 39 de calculatoare situate în laboratoarele de informatică, birouri
   videoproiectoare
   ecrane
   3 laptopuri
   cameră foto digitală
   imprimante
   copiatoare
   scanner
   flipchart


Audio - video:
   3 televizoare
   3 DVD playere
   sistem audio
   căsti
   staţie de amplificare
   boxe

 

Comunicaţii:
   3 linii telefonice
   centrală telefonică la școala coordonatoare
   faxuri
   conexiune la internet

 

 

RESURSE INFORMAŢIONALE


Bibliotecă şcolară dispune de un fond de carte de 22.808 volume. La acestea se adaugă un sistem audio si un numar de 10 căsti, un ecran si un videoproiector care permit elevilor si cadrelor didactice sa se informeze in orice domeniu si in orice format.
De asemeni, biblioteca dispune de un sistem informatizat, BIBLIOTEC, de stocare a datelor referitoare la volume si cititori.