Proiecte de dezvoltare

PORTOFOLIUL DE PROIECTE PRIORITARE PENTRU PERIOADA 2012-2016

1.MODERNIZAREA DRUMURILOR COMUNALE
2.CONSTRUIREA A 3 PODURI PESTE RÂUL MOLDOVA ŞI A 20 DE PODEŢE PESTE PÂRÂUL COLACUL
3. REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN SATUL FUNDU MOLDOVEI
4. REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN SATUL BOTUŞ
5. EXTINDEREA REŢELEI DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATUL BOTUŞ
6. REALIZAREA REŢELEI DE DE CANALIZARE ŞI A STAŢIEI DE EPURARE
7.MODERNIZAREA SISTEMULUI RUTIER PE O DISTNŢĂ DE 5 KM
8.REALIZAREA LUCRĂRILOR DE REGULARIZARE A ALBIEI PÂRÂURILOR ŞI APĂRĂRI DE MALURI
9.REABILITAREA SCOLII DIN SATUL BOTUŞ
10.REABILITAREA GRĂDINIŢEI DIN ZONA COLONIE, CONSTRUIREA GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT DIN SATUL FUNDU MOLDOVEI
12.ORGANIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SELECTIVĂ, A SPAŢIULUI DE DEPOZITARE TEMPORARĂ ŞI TRANSPORTUL DEŞEURILOR
13.ÎNCHIDEREA PLATFORMELOR DE GUNOI
14. AMENAJAREA CENTRULUI COMUNAL ÎN SATUL REŞEDINŢĂ FUNDU MOLDOVEI
15. REABILITAREA ŞI DOTAREA CORESPUNZĂTOARE A DISPENSARULUI UMAN
16. REABILITAREA STADIONULUI COMUNAL
17. REALIZAREA REŢELEI DE DISTRIBUŢIE A GAZULUI METAN ÎN COMUNĂ
18.ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU DE INFORMARE TURISTICĂ
19. LUCRĂRI DE CADASTRU IMOBILIAR INTRAVILAN ŞI EXTRAVILAN, REACTUALIZARE PUG
20.MONTAREA UNUI POST DE TRANSFORMARE ÎN LOCALITATE ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTAŢIRII PARAMETRILOR CURENTULUI ELECTRIC
21.LUCRĂRI DE REABILITARE A REŢELEI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNĂ
22.DOTĂRI ADMINISTRAŢIE LOCALĂ (CALCULATOARE, COPIATOARE, SCANERE, BIROURI, ETC)
23.REALIZAREA DE ALEI PIETONALE ÎN COMUNĂ
24.DOTAREA CU UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE PENTRU SERVICIUL DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ŞI SALUBRITATE
25.LUCRĂRI DE REABILITARE ŞI MANSARDARE A SEDIULUI PRIMĂRIEI
26.CONSTRUIREA UNOR SĂLI DE SPORT ÎN SATELE COLACU ŞI FUNDU MOLDOVEI
27.EXTINDEREA REŢELELOR ELECTRICE LA CASELE NEELECTRIFICATE DIN COMUNĂ
28.EXPLOATAREA POTENŢIALULUI HIDROENERGETIC DE PE RÂUL MOLDOVA