Profesori

Colectivul de cadre didactice este stabil, format în proporţie de 92,85% din cadre didactice titulare:
   Director: prof. Elisabeta Zaisovschi
   Consilier educativ: prof. Brutaru Elena
   Cadre didactice: 28, din care 4 educatoare, 9 invatatori si 15 profesori
   Cadre didactice: gradul I - 11
   gradul II - 5
   definitivat - 11
   debutant - 1
 

Educatoare:
   Raia Alexandra
   Craciunas Elena
   Măndrilă Brânduşa
   Şalvari Gherghina

 

Invatatori/profesori inv. primar:

   Tibu Veronica-clasa pregătitoare
   Taran Monica- clasa pregătitoare
   Moroşan Virginia- clasa I
   Ionel Gabriela- clasa I
   Boveanu Ionela- clasa a II-a
   Lungeanu Aurora - clasa a III-a
   Ivan Elisabeta- clasa a III-a
   Lungeanu Ioana- clasa a IV-a
   Mândrilă Vasile- clasa a IV-a

 

Profesori:
   Zaisovschi Elisabeta- prof. matematică
   Stats Valentin- prof. matematică
   Iacoban Minodora- prof. fizică/chimie
   Brutaru Elena- prof. ed. tehnologică
   Sandu Liliana- prof. lb. română
   Crăciun Daniela- prof. lb. română
   Pomohaci Mihaela- prof. lb engleză
   Piticari Petronela- prof. lb. engleză
   Ghiţă Adriana- prof. lb franceză
   Lehaci Florentin- prof. istorie/geografie/ed. civică
   Lungeanu Cătălin- prof. geografie
   Blidari Loredana- prof. ed. muzicală
   Zdrob-ursescu Gabriela- prof. ed. fizică
   Mândrilă Dan- prof. ed. fizică
   Babici David- prof religie
   Consilier psihologic- Cârloanţă Gabriela

   Personal didactic auxiliar:
   Secretar - Zdrob Daniela
   Contabil - Ursescu Georgeta
   Administrator - Lehaci Constantin

   Personal nedidactic - 4

 

Media de vârstă a cadrelor didactice este de 40 ani .