Prima pagină

          SLOGANUL ŞCOLII

„Nu există copii fără vocaţie, doar vocaţii nedescoperite şi necultivate"


          MISIUNEA ŞCOLII

"Asigurarea unui mediu educativ optim realizării procesului instructiv- educativ în vederea dezvoltării personale a elevilorși a unei participări active în societate, în acord cu valorile europene."

 

          VIZIUNEA ŞCOLII

"Calitate, competenţă şi performanţă în formarea personalităţii elevilor şi a sistemului de valori, specific unei societăţi democratice."

 

          ISTORICUL ȘCOLII

Prima şcoală din Fundu Moldovei a fost înfiinţată în anul 1805 pentru populaţia germană din localitate.
Populaţia română din Bucovina era nemulţumită, însă prin ,,Rezoluţia privind învăţământul", dată în anul 1844, se aduce un cadru legal nou, articolul 1, precizând: ,,Fondul bisericesc va sprijini şcolile de pe lângă fiecare comună fără a suporta singur toate cheltuielile, ci la întreţinerea lor vor participa şi comunele respective".
Aşa apare prima şcoală românească la Fundu Moldovei, între anii 1850-1855, care funcţiona într-o casă ţărănească.

 


Pe la sfârşitul secolului al XIX-lea, se pun bazele construirii unor localuri de şcoală la Colacu şi Botuş. Şcoala primară din Fundu Moldovei se mută în localul Cabinetului de lectură ,,Lumina", unde existau cinci camere (clase).
La îndemnul profesorului Dimitrie Gusti, Gavril Frâncu, primarul anilor 1926-1934, construieşte două şcoli moderne (din cărămidă) în satul Colacu şi la Fundu Moldovei. Deschiderea lor oficială a avut loc în septembrie 1936.
Din anul 1970, devine obligatoriu învăţământul de 10 ani, şcoala de la Colacu devenind şcoală coordonatoare pentru câţiva ani, iar din 1973, şcoala din Fundu Moldovei, devine coordonatoare, care este şi în prezent.
Începând din anul şcolar 1995/1996, şcoala noastră poartă numele marelui profesor Dimitrie Gusti. După cum spunea J,K, Goldbraith ,,Fără educaţie nu există nimic", elevii formaţi la şcoala noastră se remarcă în diferite domenii de activitate, ca: profesori (universitari, de liceu, de şcoli generale), învăţători, educatori, cadre sanitare, medici, ingineri, economişti, silvicultori, cadre militare, preoţi.
Absolvenţii din ultimele generaţii studiază în învăţământul superior, la facultăţi cu diferite profiluri: medicină, stomatologie, studii economice, profil pedagogic, silvicultură, biofizică, informatică, etc. Cei mai proaspeţi absolvenţi ai claselor a VIII-a, sunt astăzi elevi ai diferitelor licee din oraşul Câmpulung şi din judeţul Suceava.