Activități extracurriculare

     Activităţile desfăşurate în mediul nonformal urmăresc dezvoltarea competenţelor cheie pentru educaţie şi instruire pe parcursul întregii vieţi, fiind direcţionate de ţintele strategice din Planul de Dezvoltare Instituţională a şcolii.
 

     Activităţi culturale


- Serbări şcolare cu programe de datini şi obiceiuri de iarnă, desfăşurate în şcoli şi în localitate în perioada vacanţei, cu prilejul Sărbătorilor de iarnă.
- Festivalul de datini şi obiceiuri de iarnă - Suceava, Iulius Mall - premiul special pentru Ansamblul Timineanca din Fundu Moldovei.
- Concursul "Colind de Crăciun" din cadrul Campaniei " Şanse egale pentru toţi copiii" - premiul II - Grupul vocal al Şcolii Colacu şi premiul III pentru Grupul vocal al Şcolii Botuş.
- Festivalul Naţional de Muzică Corală Religioasă Ortodoxă "Buna Vestire" Fundu Moldovei - menţiune pentru corul reunit al şcolilor - Divina Armonie; prezentarea unor obiceiuri specifice: şezătoarea, peţitul, pictura pe sticlă, dansuri populare ş.a. de către elevii din comună.
- 15 ianuarie - „Omagiu marelui poet" - la Şcoala Fundu Moldovei şi „Dor de Eminescu"- la şcolile Colacu şi Botuş: moment de lectură, audiţii, prezentarea operei, recital de poezie, cântece, concursuri.
- Mărțișorul literaturii române - Ion Creangă - sezătoare literară; actvitate la Bibliotec Comunală.
- 26 septembrie 2014 -"Ziua Europeană a limbilor moderne"- dezbatere.
- Săptămâna Francofoniei - dezbatere, ateliere teatru.
- 8 Martie - momente artistice.
- Concursul "Contemporanii lui Eminescu" - concurs de recuperare a memoriei bucovinene prin fotografierea şi îngrijirea unor morminte vechi - face parte din proiectul "Trasee eminesciene" iniţiat de Consiliul Judeţean Suceava, Centrul Cultural Bucovina, Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Suceava şi ISJ Suceava - premiul I - Şcoala Colacu, premiul II - Şcoala Gimnazială Dimitrie Gusti Fundu Moldovei.
- Lansare de carte - Poezii : "Carmelita, Prinţesa de Caramel (povestire)" - Şalvari Denisa Mihaela(19.nov.2013).


     Activităţi de educaţie pentru cetăţenie democratică


- Acţiuni caritabile de ajutorare a copiilor şi bătrânilor nevoiaşi s-au realizat la nivelul mai multor colective de elevi din şcolile din comună în preajma Crăciunului şi a Paştelui.
- Proiectul: "De mici învătăm să dăruim"- G.P.N. Botuş(25 preşcolari), are ca obiective ajutorarea unei bătrâne pe perioada decembrie 2014 - aprilie 2015, în parteneriat cu Comitetul de părinţi.
- "Şi tu poţi fi Moş Crăciun"- clasa a II-a FunduMoldovei şi G.P.N. Colacu(34 de copii) au facut vizite, expoziţii, donaţii copiilor de la Centrul de Plasament "Visătorii" Fundu Moldovei.
- „Adoptă un bătrân"- 30 de elevi cercetaşi ajută periodic bătrânii în funcţie de nevoi.
- „Lumina faptei bune" - 25 de fapte pentru 25 de zile -proiect cercetaşi.
- Marcare trasee turistice - Drumul tătarilor - în vederea realizării Ultramaratonului din localitate.
- „Este dreptul meu - nu mi-l poate lua nimeni" - workshop-uri.


     Activităţi ecologice şi de protecţia mediului


- Acţiuni periodice de ecologizare a spaţiilor şcolilor, a râului Moldova, a drumurilor şi a altor spaţii publice.
- Amenajarea spaţiilor verzi de la şcoli, parcuri, bisercă, cimitire,etc.
- Acţiuni de împădurile în parteneriat cu ocoalele silvice şi agenţi economici din zonă.
- "Economisim, refolosim, reciclăm - prelungim viața planetei "- expozitii cu obiecte create din materiale diverse, recuperate, reciclate; postere, pliante.
- Activitatea de conştientizare şi informare a tinerei generaţii în legatura cu proiectul "Elaborarea planului de management durabil al ariei de importanţă specială Obcina Feredeului" - informarea elevilor despre modul de viaţă şi de protejare a păsărilor din arealul Obcina Feredeului în vederea păstrării habitatelor naturale ale acestora, de către Asociaţia Dorna EcoActiv.( 80 de elevi din clasele V-VIII şi 6 cadre didactice)
- „Conservarea biodiversităţii printr-un management adecvat al ariei naturale MOLDOVA SUPERIOARĂ"- diseminarea rezultatelor proiectului prn prezentare electronică, postere, publicaţii, broşuri informative, de către Asociaţia Grupul de Colaborare -GEC Bucovina (20 de elevi/2 profesori) - concurs de proiecte de mediu - premiul I cl. a II-a, Fundu Moldovei.


     Evenimente din Calendarul activităţilor educative


- 9 octombrie - Comemorarea Holocaustului - masă rotundă.
- 1 Decembrie - Ziua Naţională a României - dezbatere, recital de cântece şi poezie dedicate Zilei Românie, depuneri de coroane la monumentul eroilor.
- 24 ianuarie- "Hai să dăm mână cu mânâ": moment comemorativ, recital de poezie şi cântece.
- 9 Mai - triplă semnificaţie: dezbatere, concurs tematic organizat de CSE.
- 1 Iunie - activităţi recreative, concursuri sporive: atletism, fotbal, handbal.
- Ziua Eroilor - depunere de coroane şi moment artistic comemorativ.


     Activităţi educative pentru timpul liber


- Hallowen - concursuri, parada costumelor;
- "Pauza mare" - jocuri şi concursuri pe parcursul pauzelor;
- Tabăra out-door: WHITE CAMP BUCOVINA FM (Camp de iarnă) - februarie 2014 şi februarie 2015 -tabere tematice în scopul dezvoltării şi aplicării valorilor cercetăşeşti (60 de copii, 11 cadre didactice , 20 de părinţi), găzduită de Şcoala Fundu Moldovei.
- Camp Naţional (tabară cercetăşească) "Cu balonul în jurul Iaşului" (20 de elevi, 4 cadre didactice)
- "Dragobetele"
- Excursie tematică la Herghelia Lucina(39 elevi, 3 cadre didactice/2 părinţi)
- Excursie de studiu "Turist de mic"(ciclul primar)
- Excursie "Hoinari, cu gândul la vacanţă"(cl.a I-III)
- Tabăra preminţilor la Eforie Sud(40 de elevi, 4 cadre didactice/ 2părinţi)
- Excursie tematică- Pe urmele lui Dracula - clasa a VI-a Colacu.
- Drumeții montane cu şi fără biciclete.


     Activităşi de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos


- Săptămâna Educaţiei Globale 2014 - Tema: „Securitatea alimentaţiei" ( dezbateri; chestionare; workshop-uri; realizare de postere; expoziţie culinară): " Carnavalul fructelor și legumelor de toamnă", "Fructele de toamnă", "Legumele de toamnă", "Spunem NU sărăciei diminuând risipa!", "Promovăm o alimentație sănătoasă"," Gustarea de la ora 10", "Alimentație corectă și corespunzătoare vârstei"ş.a.
- 10 februarie 2015 - Ziua Siguranţei pe Internet.
- "Târgul de toamnă al fructelor de pădure" - s-a realizat, în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Izvoarele Sucevei, o expoziţie cu vânzare de produse obţinute din fructe de pădure, evidenţiindu-se beneficiile asupra sănătăţii şi asupra economiei locale, s-a prezentat un program de obiceiuri specific zonei de către Ansamblul Colăceanca de la Şcoala Colacu.
- "Spune NU alcoolului, tutunului şi drogurilor" - Şcoala Gimnazială Botuş: prezentarea unor materiale informative, aplicarea unor chestionare, realizarea unui afiş.
- Campanie de pregătire a elevilor în caz de dezastre: informare şi simulări de evacuare în caz de cutremur.
- Campanie de prevenirea a violenţei şi consumului de alcool, tutun, droguri, produse etnobotanice: activitate desfăşurată în parteneriat cu Inspectoratul de Poliţie Suceava , fundaţia RCHF-România, Dispensarul Uman Fundu Moldovei, Parohia Ortodoxă Fundu Moldovei, având ca grup ţintă 80 de elevi şi 70 de părinţi (februarie 2015).
- Campanie de Educație rutieră:
- „Strada un spaţiu mai sigur"- activităţi de educaţie rutieră; realizarea bannerelor stradale de averizare pentru şoferi(aprilie 2014).
- Cum respect regulile de circulatie? - activităţi cu participarea poliţiei locale.
- Campanie de prevenire şi stingere a incendiilor - vizite la Formaţia de Pompieri C-lung Moldovenesc, activităţi de informare şi simulare evacuare în caz de incendii.
- Campanie de prevenire a traficului de persoane- informarea elevilor cu privire la formele de abuzuri la care pot fi supuse persoanele victime ale traficului de persoane, la modalităţile de racolare şi la posibilităţile de apelare a autărităţilor în astfel de situaţii.
- Campanii de prevenire a îmbolnăvirilor de sezon, a infectiilor HIV/SIDA, TBC, diabet, obzitate ş.a.de instuire pentru acordarea a primului ajutor , etc.


     Activităţi spotive


- Proiectul concurs judeţean „Sport, armonie si mişcare"- cuprinde activităţi sportive şi de petrecere a timpului liber în vederea dezvoltării fizice şi psihice armonioase a elevilor.În lunile de iarnă s-au realizat concursuri de construcţii din zăpadă -„Cel mai frumos om de zapadă" - de schi şi de săniuţe, iar „Cupa 1Iunie" este dedicată sporturilor de vară: atletism, fotbal, handbal.
- Locul II la faza judeţeană aOlimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar- baschet fete, gimnaziu.
- Concursuri sportive în cadrul programului „Să ştii mai multe să fii mai bun!"
Activităţi tehnico ştiinţifice:
- Ateliere de origami, pictură pe sticlă, gastronomie, ţesut, sculptură în săptămâna „Să ştii mai multe să fii mai bun!", Camp Cercetaşi.
- Concursuri: Euclid, Eurojunior, Olimpicii cunoaşterii, Comper, Smarty.